LİFE KİNETİX

Life Kinetix Almanya’da geliştirilmiş ve dünyanın birçok ülkesinde uygulanan sinirsel öğrenme sürecini canlandırarak, yeni beyin ağlarını yapılandırıp sinirsel semptomları azaltırken, konsantrasyonu ve görsel sistemin performansını iyileştiren bir eğitim programıdır.

Görsel algı ve egzersiz ile beynimizin kapasite kullanımını artırır. Zihinsel kaynaklarımızı canlandırarak bu kullanılan kapasiteyi yükseltecek ve bu da performansımızı artırarak bize başarı elde etmemizi sağlayacaktır

GENEL ETKİLERİ

 • Duygusal stresi azaltma
 • Fiziksel rahatlama
 • Konsantrasyonda gelişim
 • Hafıza ve öğrenme kapasitesini artırma
 • Zihinsel ve fiziksel performansta gelişim
 • Hata yapma oranını azaltma
 • Özgüvende artış
 • Birbirinden bağımsız iş yapabilme yeteneği

Geleneksel öğrenme ve iş ortamları insan beyninin mantık, matematik ve dil alanını kontrol eden sol lobu üzerinde etkilidir. Çalışanlar işlerinin gereği olan zihinsel yeterliliğe sahip oldukların da yani beyinlerinin sol loblarını geliştirdiklerinde işlerini daha iyi yapacaklarını düşünürler.

Oysa kişinin işini verimli bir şekilde yürütmesini etkileyen faktörlerin çoğu, beynin sol lobunun kontrolü olan alandan değil, daha çok beynin sağ lobundaki etik, estetik ve duygu alanından kaynaklanmaktadır

Çalışanlar işlerini teknik olarak bilmediklerinden değil, çoğu zaman konsantrasyon sorunundan kaynaklanan nedenlerle işe yoğunlaşamama, dikkatsizlik, iş süreçlerindeki durumları hızlı algılayamama, motivasyon eksikliği gibi nedenlerle yeterince verimli çalışamamaktadırlar.

Uygulamalar beyni bütüncül olarak çalışmaya zorlaması çalışanların dikkat, hafıza, hızlı algılama ve motivasyon gibi iş verimliliklerini etkileyen faktörlerde olumlu katkılar yaparak iş verimliliğini arttırıp, çeşitli hatalardan kaynaklanan iş kayıplarını da önlemeye yardımcı olabilir

İŞ HAYATINA ETKİLERİ

 • İş toplantılarının daha iyi anlaşılması
 • Grup çalışmalarında başarı ve Motivasyonda artış
 • Daha iyi bir kariyer planlayabilme
 • Önemli görüşmelerde daha hızlı not alabilme ve İleri görüşlülükte artış
 • Metin yazmada daha az hata ve hızda artış
 • Dikkat ve odaklanmanın artışı ile iş kazalarında azalma dolayısıyla iş verimliliğinin artması
 • Görsel algı ve dikkatte gelişim
 • İş hedeflerine daha çabuk ve daha etkili bir biçimde ulaşma

NASIL UYGULANIR?

Birinci Durum;İnsan beyni karmaşık uyarıcıları basit uyarıcılardan daha çok sevmektedir. Karmaşık olanı çözmeye çalışan beyinin kapasitesi artmaktadır. Bu noktada Life Kinetik kişiye yaptırdığı koordineli ve karmaşık etkinliklerle sinir kas koordinasyonu oluşturup, beyin kapasitesini zorlamakta ve etkili öğrenmeye katkı sağlamaktadır

İkinci Durum ise; beyni zorlayan etkinlikler yani zor olan durumlardır. Beyin zor olan durumla karşılaştığında bu zor durumun üstesin gelmeye çalışmakta ve beyin zorlanarak kapasitesi artmaktadır. Life Kinetik’in aynı anda yapılmasını önerdiği çapraz ve zor etkinlikler, hem kas hem de sinirleri zorlayarak etkili bir öğrenme deneyimi sağlamaktadır.

Üçüncü Durum ise hazdır. İnsan beyni haz aldığı deneyimlerle daha etkili ve verimli öğrenmektedir. Çünkü eğlenceli öğrenme ortamları hem motivasyonu hem de dikkati arttırarak etkili öğrenmeyi sağlamaktadır. Life Kinetik uygulamaları eğlenceli ve etkilidir.

SPORDA ETKİLERİ

 • Daha az enerji ve eforla daha iyi performans
 • Dengenin gelişimi
 • Mekansal farkındalık ve uyumda artış
 • Becerileri daha az düzeltme ihtiyacı
 • Kesintisiz, uyumlu hareket koordinasyonu
 • El-beceri ve ayak-beceri koordinasyonunda artış
 • Hareket ve performansta hızlanma
 • Hata yapma oranında gözle görülür azalma

OKUL EĞİTİMİNDEKİ ETKİLERİ

 • Bir görevden diğerine hızlı değişim sağlayabilme
 • Problemlere daha kolay çözüm bulma
 • Sınavlarda soruları daha kolay anlama ve çözme
 • Öğrenme yeteneğinde gelişim
 • Okuma ve yazma yeteneğinde artış
 • Farklı bilgileri birarada algılama ve uyarlamada artış
 • Konsantrasyon gelişimi
 • Depo bilgiye daha hızlı ulaşabilme
Life Kinetix Eğitmenliği